Общи условия

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазаруване в сайта и доставка

Приблизителното време за доставка обикновено е между 1-5 работни дни.

 

Ако сте поръчали продукт, който не е наличен, ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

 

Доставките се осъществяват с куриерскa фирмa Speedy. Можем да изпратим Вашата пратка до офис на Speedy – цената е фиксирана и е 5.00 лв. Ако желаете да получите Вашата пратка до точен адрес – цената на куриерската услуга е 6.70 лв. Пратката се изпраща с наложен платеж, като стойността на наложения платеж е сумата от поръчката + цената на доставката. Ако сте направили поръчка на стойност над 100 лв, доставката Ви е безплатна.

 

Нашите пратки се изпращат с услугата ‘Преглед и тест’. Съветваме Ви, при получаване на поръчката си, преди да заплатите, винаги да отваряте и проверявате дали всички стоки са здрави. При установяване на повредена стока, трябва да съставите протокол за повреда, в присъствието на куриера или в офиса на куриерската фирма. Само по този начин имате възможност да докажете, че стоката е била повредена по време на транспортирането, за да бъде заменена с нова.

 

 

Право на връщане

Ако не сте доволни от получената стока, Вие имате правото да я върнете в 7-дневен срок от датата на получаването ѝ. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната опаковка, без механични повреди, съпроводена с всички документи и аксесоари, с които е била получена. Ако тези изисквания са изпълнени, ние ще Ви върнем парите. Разходите по транспорта са за сметка на купувача освен в случаите, когато стоката е дефектна или сгрешена.
Моля, имайте предвид, че не можем да приемем продукти, които са били изработени по поръчка, със специфични размери, цветове или материали, както и продукти, които са били повредени от Вас.

 

Oтказ от направена поръчка и възстановяване на суми във връзка с извършени плащания с банкова карта

В случай, че плащането е направено с банкова карта възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

 

 

Индивидуални поръчки по желание на клиента

Поради това, че повечето продукти в сайта са единствена бройка, когато видите артикул, който не можете да добавите в количката, но желаете да поръчате, свържете се с нас по телефона или ни пишете на имейл. В повечето случаи, това което искате може да се изработи в срок от 7÷14 дни. Трябва да имате предвид това, че продукта, който виждате на снимката е уникален, което означава, че може да има разлики при повторната му направа.
Magazinche.com си запазва правото да откаже поръчки по своя собствена преценка.

 

 

 

Запазени права

Цялото съдържание в сайта на magazinche.com – снимки, изображения, вектори и текстове са предмет на авторско право на Магазинче Точка Ком ООД .
Magazinche.com ви осигурява достъп и възможност да използвате информацията на сайта за персонални цели, но не Ви предоставя правото да я записвате или копирате.
Използването на текстове, снимки и публикации от magazinche.com в печатни и онлайн издания е разрешено единствено при цитиране на източник magazinche.com, като за онлайн изданията е задължително поставянето на линк към сайта ни.

 

 

Защита на личните данни

Magazinche.com Ви гарантира, че не споделя по никакъв начин вашите лични данни с трети лица. Предоставената лична информация се използва единствено и само за извършването на доставката или при Ваше желание за издаване на фактура.
Magazinche.com е собственост на фирма Магазинче Точка Ком ООД с данни:
Булстат: 201775679, гр. София, тел.: 0876 0876 17, magazinche@gmail.com

 

Декларация по GDPR

Декларация за поверителност на личните данни на субектите на данни извършващи покупки чрез уебсайта на Магазинче Точка Ком ООД

 1. Въведение:

Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашата компания Магазинче Точка Ком ООД.

Посетителите на уебсайта www.magazinche.com на Магазинче Точка Ком ООД са две категории:

- Нерегистрирани: Това са лица, които посещават интернет страницата без да извършват регистрация.

- Регистрирани: Това са посетители, които се регистрират на интернет страницата ни, чрез въвеждане на лични данни.

Aко Вие искате да извършите покупки на стоки от Магазинче Точка Ком ООД чрез нашия уебсайт, е необходимо предоставянето и обработването на Ваши лични данни.

Защитата на личните Ви данни е приоритет за Магазинче Точка Ком ООД и ние гарантираме защитата на личните Ви данни в максимална степен.

При обработването на лични данни Магазинче Точка Ком ООД спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – нататък Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), спазва съответните български закони – Закон за защита на личните данни и приложимата местна правна уредба за защита на личните данни и те се обработват в съответствие с тази Декларация на Магазинче Точка Ком ООД.

.

Като администратор Магазинче Точка Ком ООД е внедрило множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните Ви данни, обработвани чрез този уебсайт.

Кои лични данни и каква информация обработва администратора Магазинче Точка Ком ООД и защо те се събират и обработват, се обяснява в тази Декларация за поверителност на личните данни на субектите на данни използващи услугите на уебсайта magazinche.com. Настоящата Декларация за поверителност има за цел да Ви информира и как да осъществявате достъп до информацията, и да я актуализирате. Освен това да бъдете информирани, чрез нея и за правата, които имате.

 1. Принципи свързани с обработването на личните Ви данни

 

2.1. Магазинче Точка Ком ООД обработва личните Ви данни за целите на сключване на продажби в онлайн магазина на „Магазинче Точка Ком ООД” и изпълнение на задълженията по продажбите, като спазва следните принципи:

 

 • а) Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестнои прозрачно

Общият регламент за защига на данните посочва, че обработването е законосъобразно, когато е налице поне един от следните елементи при обработването:

 • субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели
 • е за изпълнение на договор, по който субектът е страна
 • за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора
 • е за изпълнение на задача в обществен интерес
 • е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните
 • е необходимо за легитимните интереси на администратора, освен ако тези на субекта не са с предимство, например когато субектът е дете
 • б) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и легитимни цели и не се обработват допълни­телно по начин, несъвместим с тези цели.
 • в) Личните данни, които се събират и обработват при извършването на продажби в онлайн магазина magazinche.com, са съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
 • г) Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.
 • д) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.
 • е) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.
 • ж) личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

2.2. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за защита на лични данни и се запознават с приложимото законодателство.

 

 1. Определения

 

Нашата декларация за поверителност на личните данни трябва да бъде ясна и разбираема. За да се осигури това, ние бихме искали първо да Ви обясним терминологията, която е използвана в нея.

В тази декларация за защита на данните, ние използваме, следните термини:

 • а) лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 • б) субект на данни

Субект на данни означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-спе­циално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифи­катор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; в) обработване

 • в) обработване на лични данни

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • г) ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване обработването им в бъдеще.

 • д) профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

 • е) администратор или администратор отговорен за обработването

 Администратор или администратор отговорен за обработването означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

 • ж) обработващ лични данни

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 • з) получател

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от посочените публични органи трябва да отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

 • и) трета страна

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 • й) съгласие

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

 

 

 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС.
Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.